Trafikkulykker som helseproblem

Publisert 2004-05-03

Helseminister Dagfinn Høybråten har skrevet innlegg i anledning WHOs Verdens helsedag og FNs trafikksikkerhetsuke.
Han skriver blant annet at arbeidet for å sikre trygge veier og forebygge ulykker i trafikken er en viktig del av den store helsepolitikken, samt at trafikkulykker er et stort helseproblem og medfører store kostnader for samfunnet. Verdens helseorganisasjon har derfor løftet fram trafikkulykker og trafikksikkerhet som tema for årets markering av Verdens helsedag. Ulykker i trafikken er et helseproblem fordi disse ulykkene årlig bidrar til over 300 tapte liv. Les mer på ODIN