Bakgrunn for legalisering

Sosialminister Ingjerd Schou:

Effektiv narkotikapolitikk - helhet og samarbeid

2004-03-22
De største norske byene, som er medlemmer av organisasjonen European Cities Against Drugs, ECAD, har hatt sitt årlige møte i Oslo 22. mars. Narkotikapolitikken skal være kunnskapsbasert, sa sosialminister Ingjerd Schou i sitt innlegg.

INCBs årsrapport 2003:

Kampen mot narkotika må også føres nasjonalt


2004-03-07
FNs narkotikakontrollråd, INCB tar til orde for nasjonal og lokal kamp mot narkotika, for å bekjempe stoffrelatert vold og kriminalitet. Men rådet advarer også mot sprøyterom.

Ungdom Mot Narkotika:

- Provosert av "pilleguide" i gratisavis

2004-02-03
Organisasjonen, Ungdom Mot Narkotika lar seg provosere voldsomt av artikkelen «Rus på resept» i gratisavisa Natt og Dag.

Politiets narkoarbeid

Lavt etterforskningsnivå


2004-02-02
En hemmelig rapport viser at norsk politi blir bedt om ikke å avdekke for mye kriminalitet fordi det krever for store ressurser.

Kripos

Narkodødsfall ned over hele landet

2004-01-26
I løpet av to år har Kripos registrert en halvering av antall dødsfall som skyldes narkotikabruk. I 2001 døde 338 mennesker som følge av narkotikabruk mens antall dødsfall i 2003 var 172.

Politiets nye narkoprioritering

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk er kritisk


2004-01-26
Risikoen for å bli tatt for narkobruk er kraftig redusert, takket være politiets omprioritering. - Fornuftig, mener flere sentrale aktører. Men LMS er kritisk.


Nedgang i narkotikasaker:

Riksadvokaten stiller spørsmålstegn

2004-01-24
Antall anmeldte forbrytelser ble i 2003 redusert med 10,1 prosent i forhold til 2002, og narkotikasaker med hele 24,5 prosent. Men riksadvokaten ønsker å se nærmere på politiets praksis.

Sverige

Debatt om sprøyteutdeling


2004-01-19
De svenske sosialdemokratene er splittet i spørsmålet om utdeling av sprøyter til stoffavhengige. Denne splittelsen går helt inn i regjeringen.

Nederland

Storsmuglere av kokain går fri

2003-12-14
Kokainsmuglere som blir arrestert på Amsterdams lufthavn, Schiphol, med mindre enn 3 kg av illegale rusgifter på seg, vil ikke bli straffeforfulgt ifølge opplysninger som sikre kilder hevder kommer direkte fra den nederlandske justisministeren, Piet Hein Donner.


EUs ministerråd

EU stopper all narkohandel


2003-11-29
EU-landene har omsider lykkes i å bli enige om felles regler for handel med narkotika. Etter avtalen skal all handel med narkotika forbys, også salg av små mengder cannabis for personlig bruk.

Lokale aksjoner:

Kriminelle rømmer Verdal

2003-11-20
Tunge narkomane rømmer Verdal etter at politiet satte inn alt på å kvele narkomiljøet. Og mens kriminaliteten i Verdal går ned, øker den kraftig i enkelte nabokommuner.

Sverige:

Skjerpede krav til sprøyteutdeling


2003-11-14
Den svenske regjeringens narkogeneral, Björn Fries har i dag overlevert et forslag til folkehelse- og sosialminister Morgan Johansson vedrørende de pågående forsøkene med sprøyteutdeling i Lund og Malmø.

Stor narkosak

Påstand om 99,5 års fengsel etter rabatt

2003-11-01
- De fleste fikk en betydelig strafferabatt, sier statsadvokat Olav Helge Thue etter at han fredag la ned påstand om i alt 99 og et halvt års fengsel for åtte menn i alderen 22 til 39 år.


Danmark

Strammer inn narkotikapolitikken


2003-10-22
Med en handlingsplan på 36 konkrete tiltak til 306 millioner kroner vil den danske regjeringen foreta et oppgjør med 30 års liberal dansk narkotikapolitikk.

Nederlandsk narkotikapolitikk

Der teppet har gått for narko-scena

2003-10-21
Stikkordet for den Nederlandske narkotikapolitikken er skadereduksjon. Landet har for lengst gitt opp å kjempe for et narkotikafritt samfunn, og arbeider først og fremst for at rusgiftene skal gjøre så lite skade som mulig. Og ikke minst: være minst mulig synlig for omverdenen.

Narkosalg i Hollandsk kirke


2003-10-17
En nederlandsk prest har åpnet kirken for byens narkomane og har legalisert salg av ulike narkotiske stoffer.


Vil stanse omstridt narkoforslag

2003-10-14

Forslaget om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika vil ikke bli vedtatt av Stortinget. Justiskomiteens medlemmer vender tommelen ned for det kontroversielle narkoforslaget.


Ni av ti nordmenn mener hasjbruk bør være straffbart


2003-10-13

Ni av ti nordmenn er imot Straffelovskommisjonens forslag om å avkriminalisere bruk av narkotika.


Fakta om rusgifter

Det har i mange år vært forsømt å holde folk orientert om hvilke avhengighetsskapende stoffer som finnes. Redselen for å være for "stoffsentrert" blant folk som ville drive "politisk korrekt" forebyggende arbeid har hengt i siden slutten av 70-tallet. Og i mange tilfeller er det nok å vite at det finnes avhengighetsskapende stoffer og at det foregår et forbruk av dem.


INCBs rapport 1999: Spr�yterom i strid med FN-konvensjonene


2001-09-02
FNs internasjonale narkotikakontrollr�d har lagt fram sin �rsrapport for 1999. Her sl�s det bl.a. fast at etablering av spr�yterom for injiserende stoffbrukere er i strid med FNs narkotikakonvensjoner og bidrar til narkotikatrafikken. Det advares ogs� mot den liberale innstilling som en del land har inntatt n�r det gjelder cannabis.

Sprøyterom

2001-03-04
Debatten om sprøyterom tar seg opp igjen. Som en service til dem som ønsker å sette seg inn i noen av argumentene rundt dette tiltaket, legger Forbundet Mot Rusgift her på temasiden om sprøyterom linker til en del sentrale dokumenter som omtaler sprøyterom. Listen er ikke uttømmende.

Liberal narko-politikk en fiasko i Nederland


2000-03-14
I denne artikkelen refererer Stavanger Aftenblad en rapport fra Trimbos-instituttet, det nederlandske "Rusmiddeldirektoratet" som hevder at 25 år med liberal narkotika-politikk i Nederland ikke har innfridd forventningene. Regjeringens egne rådgivere konstaterer at Nederland er blitt storbruker av harde og svake stoffer.

Oslo SVs diskusjon om sprøyterom

1999-06-01
Det har våren 1999 pågått en diskusjon i Oslo SV om partiet skulle gå inn for sprøyterom i Oslo eller ikke. I det opprinnelige forslaget til program for kommunevalgperioden var det foreslått at SV skulle gå inn for et slikt standpunkt, men etter bl.a. den diskusjonen som er referert her, ble vedtaket at man ikke går inn for sprøyterom.


Oslo SVs diskusjon om sprøyterom


1999-06-01
Det har våren 1999 pågått en diskusjon i Oslo SV om partiet skulle gå inn for sprøyterom i Oslo eller ikke. I det opprinnelige forslaget til program for kommunevalgperioden var det foreslått at SV skulle gå inn for et slikt standpunkt, men etter bl.a. den diskusjonen som er referert her, ble vedtaket at man ikke går inn for sprøyterom.

Reddet med ny pille i sprøyterom?

1999-05-15
I 1985 døde i følge kriminalpolitiets oversikt 53 personer som følge av sitt narkotikabruk. I 1989 var det 64 som døde. Etter dette har antallet økt, først gradvis så voldsomt. I 1996 døde det 185, i 1997 var det en svak nedgang men i 1998 eksploderte utviklingen med en stigning på nesten 100 dødsfall. 270 døde i hele landet, derav 134 i Oslo.

Nyttige idioter for legaliseringsbevegelsen


1999-05-01
- Enkelte norske fagfolk og politikere står fram som nyttige idioter for legaliseringsbevegelsen, sa FMRs forbundsleder Knut T. Reinås under en markering mot narkotika i Oslo 1. mai 1999. Oppslutningen om en restriktiv narkotikapolitikk ble markert sterkere enn på mange år i Oslo.

13 punkter mot overdosedødsfall

1999-04-11
Stortingsdebatten den 16. februar 1999 om tiltak mot overdosedødsfall skjedde bl.a. på bakgrunn av at tallene for overdosedødsfall i 1998 både i Oslo og på landsbasis er kjente. Tallene viser nå at det døde 270 mennesker av overdoser i Norge i 1998, 134 i Oslo og 136 utenfor Oslo.

Leserinnlegg i Folket

Sprøyterom - prøving og feiling


1999-02-19
I Folket nr. 2-99 tar redaktør Anders Ulstein til orde for å prøve ut sprøyterom i Oslo. Dette blir kritisert av DNTs edruskapspolitiske utvalg i Folket nr. 4-99, som bl.a. stiller spørsmål ved etikken i å la helsepersonell overvåke at narkomane setter sine sprøyter på en riktig måte. I Folket nr. 5-99 ønsker Ulstein å vri på spørsmålet: "Er det riktig å la ambulansepersonellet fly rundt i Oslo og gjenoppvekke hundrevis av halvdøde narkomane i parkar og offentlege toalett".

FN-sesjonen om narkotika og legaliseringsbevegelsen

1998-06-24
En debatt om narkotikapolitikken er absolutt ønskelig, skriver Knut T. Reinås, som går i rette med SIFA-sjef Sturla Nordlunds tilslutning til opprop for en mer liberal narkotikapolitikk i FN. Reinås er sosiolog, og arbeider som forsker i Rusmiddeletaten, Oslo kommune. Han er også medlem av styret i Forbundet Mot Rusgift.

Pressemelding fra FMR

Frankfurt og Sveits - mytene om narkotikapolitikken slår sprekker


1998-03-24
En studierapport om narkotikapolitikken i Frankfurt og Sveits slår nå sprekker i mytene om en vellykket liberal narkotikapolitikk. Rapporten, som er utarbeidet for Forbundet Mot Rusgift av sosiolog Knut T. Reinås og sykepleier Rolf Dieter Cron, ble lagt fram tirsdag. Her hevdes det at heroineksperimentene i Sveits egentlig bare er en liten flik av av en uheldig narkotikapolitisk utvikling som har pågått over år i Frankfurt og Zürich.